Οικονομικές υπηρεσίες ανάπτυξης

· Σύνταξη βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων
· Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
· Υπολογισμός αριθμοδεικτών
· Παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού
· Δημιουργία και παρακολούθηση cash and flow
· Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας
· Μελέτες Χρηματοοικονομικής ανάλυσης
· Σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων
· Αποτίμηση εταιριών
· Αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων – Ανασχεδιασμός
· Ίδρυση – Εξαγορά – Μετατροπή – Εκκαθάριση – Πτώχευση Επιχειρήσεων
· Ρύθμιση οφειλών – Διαχείριση τραπεζικών υποχρεώσεων
· Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
· Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης

 

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input