Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

· Λογιστική και Φοροτεχνική παρακολούθηση
· Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, τράπεζες κτλ.
· Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
· Οργάνωση Λογιστηρίων
· Επίβλεψη οργανωμένων λογιστηρίων
· Υπηρεσίες ίδρυσης επιχειρήσεων
· Αποτίμηση εταιρειών
· Συγχώνευση και τη μετατροπή εταιρειών
· Υποστήριξη των θεμάτων που προκύπτουν κατά την πτώχευση εταιρειών
· Υπηρεσίες εκκαθαρίσεων εταιρειών

 

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input