Εργατικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

· Υπηρεσίες Μισθοδοσίας σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα
· Πλήρης ανάληψη εκπλήρωσης εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
· Τήρηση Μηνιαίας Μισθοδοσίας
· Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
· Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

 

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input