Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων έως 2.000€ από το ΕΣΠΑ / Υποβολές έως 30/7/2021

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η/Υ, laptops, routers, webκάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 01/06/2021.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.12.2020.
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ(69.10,69.10.1,69.10.11,69.10.12,69.10.13,69.10.14,69.10.15)
3. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Από 16/06/2021 έως 30/07/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού.

Παρακαλώ , όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σε περίπτωση ενδιαφέροντος. Τηλ 2621505208-6984176922 κ.Μπεβούδα Διονυσία

 

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input