Επανεκκίνηση της Εστίασης.100% Επιδότηση / Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων 30/07/2021

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις που κατά το 2019 είχαν ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παρακάτω και επιχειρήσεις που κατά το 2020 έχουν ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους παρακάτω:

-56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

- 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21

- 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

- 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.12.2020.
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
3. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού.

Παρακαλώ , όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σε περίπτωση ενδιαφέροντος. Τηλ 2621505208-6984176922 κ.Μπεβούδα Διονυσία

 

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input