Λογιστικό γραφείο - Σύμβουλοι επιχειρήσεων APG Solutions

«Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»: Από 1η Ιουνίου η υποβολή επενδυτικών σχεδίων»

Tη 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπέγραψε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ξεκινά την 1η Ιουνίου 2023 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 29η Σεπτεμβρίου 2023.