Λογιστικό γραφείο - Σύμβουλοι επιχειρήσεων APG Solutions

Δυο νέες δράσεις επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 25-55 ετών

Δυο νέες δράσεις επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 25-55 ετών

1)Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης, για 15.000 ανέργους 25-45 ετών

Με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση μίας καινοτόμου δράσης που συνδυάζει την κατάρτιση ανέργων με την επιδοτούμενη απασχόλησή τους σε νέες θέσεις εργασίας. Ο διττός στόχος είναι αφενός η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με σχετική πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, ώστε να προετοιμαστούν για εργασία σε τομείς υψηλής ζήτησης και αιχμής, και αφετέρου η προώθησή τους σε θέσεις 6μηνης πλήρους απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες που μόλις απέκτησαν.

Το έργο αφορά 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, μέσω επιταγών κατάρτισης (training vouchers) 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσοι ολοκληρώσουν και λάβουν πιστοποίηση θα δικαιούνται έως 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα.

Μετά την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα επιδοτούμενης 6μηνης απασχόλησης σε επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει:

  • το 100% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών (έως 6.132ευρώ ανά θέση εργασίας)
    • και το 80% για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (έως 4.906 ευρώ ανά θέση εργασίας).
    Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 88,7 εκατ. ευρώ.

2) Πρόγραμμα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας 2.000 πρώην ανέργων 30-55 ετών

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ οι νέες επιχειρήσεις που έχουν συστήσει άνεργοι 30-55 ετών,από 1/1/2022 και μετά, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Οι πρώην άνεργοι θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, και όσοι εγκριθούν θα λάβουν τη επιχορήγηση σε 3 δόσεις:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
    • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
    • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 29,6εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 2014-2020.