Η εταρεία μας

Η εταιρεία μας Νικόλαος Κονδύλης – Κωνσταντίνος Ρέγκλης και Συνεργάτες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο APG SOLUTIONS P.C. ιδρύθηκε το 2018 στον Πύργο Ηλείας και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της Λογιστικής, των Οικονομικών, της Φορολογίας και της διαχείρισης των Εργατικών και Ασφαλιστικών θεμάτων οι οποίες απευθύνονται στις μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Επίσης η APG SOLUTIONS προσφέρει τις υπηρεσίες της σε φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες.

Η APG SOLUTIONS βασίζεται στο άρτια εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αποσκοπώντας στην δημιουργία υγειών οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

Η οργανωτική δομή και πείρα της APG SOLUTIONS, της επιτρέπει να αξιοποιεί την γνώση και εμπειρία των στελεχών της και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων οι οποίες είναι υψηλές λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός με μοναδική υπόσταση και ανάγκες και για αυτό η APG SOLUTIONS στοχεύει στην εξατομικευμένη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Άλλωστε το τρίπτυχο της επιτυχίας που εφαρμόζουμε για κάθε οικονομική μονάδα – επιχείρηση είναι:

1. Analysis (Ανάλυση): Το γραφείο μας αναλύει όλα τα οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και διοικητικά δεδομένα («προφίλ») του πελάτη καθώς και του κλάδου δραστηριότητας στο οποίο ανήκει ο τελευταίος προκειμένου να έχουμε την απόλυτη εικόνα σε όλα τα επίπεδα.

2. Plan (Σχέδιο – πλάνο): Αφού αναλυθούν όλα τα δεδομένα της 1ης φάσης δημιουργούμε τον οικονομικό και διοικητικό σχέδιο για τον πελάτη που περιλαμβάνει βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο προϋπολογισμό («πυξίδα» της επιχείρησης), προγραμματισμό ενεργειών και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

3. Growth (Ανάπτυξη): Όταν ολοκληρωθεί η 2η φάση θέτουμε σε απόλυτη εφαρμογή τον σχεδιασμό που έχουμε αναπτύξει για λογαριασμό του πελάτη με σκοπό την ανάπτυξη και εδραίωσή του στον κλάδο που ανήκει και στην αγορά γενικότερα.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω και της καινοτομίας βρίσκονται στον πνεύμονα της φιλοσοφίας της APG SOLUTIONS και αποτελεί το Α και το Ω των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η APG SOLUTIONS έχει ως κεντρικό πυρήνα υπηρεσιών τέσσερις κατηγορίες:

1. Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

2. Οικονομικές υπηρεσίες ανάπτυξης

3. Εργατικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

4. Υπηρεσίες συμβούλου

 

Έχετε απορίες; Συνεργαστείτε Μαζί μας!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input